HUISWERKBEGELEIDING

HUIWERKBEGELEIDING MET VEEL PERSOONLIJKE AANDACHT

Wij richten ons vooral op persoonlijke aandacht voor de leerling die in een fijne sfeer aan het werk gaat. Zonder de afleiding die de leerling thuis wel heeft (games, vrienden, tv, chillen) geeft het professionele Spring-team hem/haar de kans om te leren onder begeleiding. Aansturen op structuur, planning en intrinsieke motivatie, zitten vanzelfsprekend in ons pakket. De leerling houdt zo meer ruimte over voor sport, muziek, gamen en vrije tijd. En door betere resultaten op school zal hij/zij zich alleen maar beter en zekerder gaan voelen.

  • Spring biedt begeleiding voor alle vakken, aan alle middelbare scholieren (alle niveaus) en begeleidt de leerling bij het plannen en maken van al het huiswerk en het voorbereiden van toetsen en examens. 
  • Tijdens de proefwerkweken is Spring extra lang geopend en kunnen de leerlingen extra komen. Natuurlijk is het fijn voor ouders dat een groot deel van de stress over het huiswerk van hun zoon/dochter wordt weggenomen. 
  • We helpen onze leerlingen bij het zelfstandig maken van een plan van aanpak, verbeteren de studievaardigheden en motivatie waardoor ze op den duur geen huiswerkbegeleiding meer nodig hebben.

De meeste leerlingen komen drie keer per week naar Spring. Twee middagen per week is uitsluitend mogelijk bij afbouw van de begeleiding of in bijzondere omstandigheden. Onze ervaring heeft geleerd dat we niet effectief genoeg kunnen begeleiden als een leerling maar twee middagen komt. 
Spring gaat flexibel om met het ruilen van middagen en inhalen van gemiste middagen. Ouders worden regelmatig ge├»nformeerd over de voortgang. Ook krijgen zij aan het eind van de middag een bericht als bepaald huiswerk thuis nog moet worden afgemaakt of herhaald.