VISIE EN AANPAK

Spring gelooft in de kracht van jongeren en streeft ernaar dat zij vanuit die kracht zelf hun mogelijkheden leren ontdekken en gebruiken. Door het aanbieden van huiswerkbegeleiding en coaching stellen we leerlingen in staat om zelfstandig hun schoolwerk te combineren met andere activiteiten. Wij vinden het van cruciaal belang om echte verbinding te maken met onze leerlingen, om hen de noodzakelijke individuele begeleiding te bieden die hen echt verder helpt!

Naast de reguliere huiswerkbegeleiding en bijlessen bieden wij ook coaching, speciale evenementen en workshops aan. Verder hanteren wij ruime openingstijden.

Aan de hand van een betrokken en persoonlijke begeleiding stellen wij ons ten doel om de schoolresultaten van de leerlingen te optimaliseren, waardoor er meer ruimte ontstaat voor vrije tijd, sport, muziek en andere interesses. We helpen onze leerlingen bij het zelfstandig maken van een plan van aanpak, waardoor ze op den duur geen huiswerkbegeleiding meer nodig hebben.

Huiswerk, een spannende uitdaging voor nieuwe middelbare scholieren. Maar ook vaak voor hun ouders. Als jouw kind straks dagelijks huiswerk krijgt, wat kun je dan het beste doen? Loslaten, begeleiden of van een afstandje meegluren via magister? Lees hier de column!