SPRING GARANDEERT EEN INTENSIEVE, INDIVIDUELE BEGELEIDING

ONZE WERKWIJZE

Wij zorgen ervoor dat de scholier structuur aanbrengt in zijn huiswerk en andere activiteiten. De scholier plant en maakt zijn huiswerk. Spring controleert op hoofdlijnen of het goed is en of het af is. Hierbij garanderen wij een intensieve, individuele begeleiding, met een verhouding van scholier-begeleider van maximaal 6 op 1.

In een intakegesprek met de ouders worden afspraken gemaakt over de individuele ondersteuning van de leerling. Wat werkt al goed en waar liggen zijn/haar uitdagingen? Iedere dag dat de leerling bij Spring aanwezig is bespreken wij het huiswerk en bepalen we de acties van die dag. Planning en het aanbrengen van structuur is hierbij van essentieel belang. Spring kijkt hierbij goed naar de leerling om te zien welke studievaardigheden deze het best kan inzetten. Aan het eind van de middag wordt het huiswerk gecontroleerd en/of overhoord.

Wij nemen regelmatig contact op met de ouders over de voortgang van de inzet van de leerlingen. Dit gebeurt zowel per Whatsapp, e-mail als telefonisch. Mocht er aanleiding toe zijn, dan nodigt Spring de ouders uit voor een gesprek. Van de leerlingen wordt inzage gevraagd in de huiswerkverplichtingen. We begrijpen goed dat de leerlingen niet een hele middag of dagdeel aaneengesloten geconcentreerd kunnen werken. Daarom worden er tijdens de middag of het dagdeel een aantal pauzes ingelast om even stoom af te blazen.
Een stimulerende maar bovenal rustige leeromgeving is van essentieel belang. We streven ernaar dat onze leerlingen het vooral leuk vinden om naar Spring te komen.

Coaching

Bij het intakegesprek kan ook een coachvraag naar voren komen. Deze vraag nemen wij in eerste instantie kort door om daar op een later tijdstip met de leerling dieper op in te gaan. Het kan ook zijn dat de behoefte aan coaching pas naar voren komt als de leerling al een paar weken of maanden bij Spring actief aan de slag is. Als deze behoefte leeft, dan lichten wij de ouders in over een passende extra begeleiding, maar wijzen erop dat de gesprekken met de leerling op basis van vertrouwelijkheid plaatsvinden. Niets van wat er wordt besproken zal zonder uitdrukkelijke toestemming van het gecoachte kind naar buiten komen.

Wij bieden onze leerlingen, naast professionele huiswerkbegeleiding, graag een luisterend oor. We wisselen van gedachten met ze en geven, waar nodig, adviezen. Leerlingen van Spring worden door ons aangemoedigd om uiteindelijk vanuit een gemotiveerde en zelfredzame houding hun uitdagingen aan te gaan. Ieder kind kan zelf kiezen voor succes!